-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uw notaris in Breda

Notaris ook buiten Breda?

Ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status

 

Welkom op de site van Notariskantoor
Clercx Claassen Leenders te Breda

Bent u op zoek naar een notaris in Breda? Ons kantoor verricht alle werkzaamheden op het gebied van: onroerende zaken, ondernemingsrecht en personen- en familierecht.

Voor al uw vragen en opdrachten of voor een offerte aanvraag kunt u contact opnemen met ons notariskantoor in Breda.

Vergoeding en eigen bijdrage verzorgingshuizen en verpleeghuizen
Gewone verzorgingshuizen en verpleeghuizen krijgen geld van het Rijk op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ze heten daarom ook wel AWBZ-instellingen.

In een AWBZ-instelling betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt vast hoeveel u betaalt. Dit hangt af van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage voor AWBZ-zorg.

Wilt u weten of en hoe u de eigen bijdrage kunt minimaliseren? neem contact op met ons kantoor

 

FUSIE EN VERHUIZING

Ons notaris kantoor is samengegaan en verhuisd

Krachtenbundeling van expertise door fusie notariskantoren

Samengaan vanuit kracht. Vanuit de wens om expertise verder te versterken. En vanuit het feit dat cliënten nog beter geholpen kunnen worden. Dat is precies de reden waarom Notariskantoor Clercx & Broers en Claassen Leenders Netwerk Notarissen per 1 januari 2013 samen verder gaan onder de naam Clercx Claassen Leenders Notarissen. Het kantoor blijft aangesloten bij het landelijk opererende Netwerk Notarissen, wat naast kwaliteit ook innovatieve dienstverlening garandeert.

Onze gegevens zijn per 4 januari 2013
Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen.
Kantooradres: Nieuwe Ginnekenstraat 30, 4811 NS Breda
Correspondentieadres : postbus 4950, 4803 EZ Breda
Telefoonnummer : 076-5222700
Faxnummer : 076-5146297
Email : info@cclnotarissen.nl
Website : www.cclnotarissen.nl

 

 

Samenwoners let op!
U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen!

Nieuwe successiewet
De nieuwe successiewet, ingegaan per 1 januari 2010, brengt wijzigingen voor ongehuwde stellen die samenwonen. Een nabestaande die vanaf 1 januari 2010 via een testament geld erft van zijn/haar partner, maakt alleen aanspraak op de vrijstelling (alsof gehuwd) van 600.000 euro indien er sprake is van een:
• notarieel samenlevingscontract, dat
• minimaal een half jaar oud is op het moment van overlijden!

Nu een samenlevingscontract opmaken?
hoe eerder een contract, hoe eerder deze termijn van 6 maanden afloopt, hoe eerder u recht heeft op de vrijstelling van 600.000 euro.

Doordat het partnerbegrip wijzigt met de nieuwe successiewet, kunnen veel mensen elkaar niet langer als fiscaal partner voor de inkomstenbelasting aanwijzen. Fiscaal partnerschap is de manier om allerlei grote aftrekposten over beide partners te verdelen. De hypotheekrente, ziektekosten en andere aftrekmogelijkheden worden opgegeven bij diegene met het hoogste inkomen, zodat er daadwerkelijk ook iets valt af te trekken.
Een reden te meer om nu een samenleefcontract af te sluiten.

Niets geregeld!
Zonder samenlevingscontract heeft u niets geregeld. Niets geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, de inboedel etc. Wat gebeurt er wanneer de samenleving wordt verbroken en u heeft geen samenlevingscontract?

Met een samenlevingscontract regelt u de zaken goed om op dat soort momenten minder zorgen aan uw hoofd te hebben. Maar met een samenlevingscontract regelt u niet alles!

Bij overlijden regelt u met een samenlevingscontract wel veel maar voor een gehele langstlevende regeling dient u ook een testament te overwegen. Daarin regelt u wie er van u erft. Zonder testament erven namelijk uw broer, zus en ouders van u! Niet u partner. Wat ook belangrijk is om u te realiseren is dat indien u een samenlevingscontract én testament heeft u voor de fiscus gelijkgesteld wordt met gehuwden. En dat levert een enorm fiscaal voordeel op.

In het geval er ook kinderen in het spel zijn en u geen testament heeft zijn u (meestal minderjarige) kinderen uw erfgenaam. Indien u in dit geval een langstlevende regeling wenst zijn testamenten een verplichte aanvulling op het samenlevingscontract.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
@notarisbreda

qr direct onze
gegevens in uw
telefoon (klik voor
een vergroting)